تجزیه و تحلیل آماری برای همه پژوهش هایی که از آمار به عنوان یک روش تحقیق استفاده می کنند، اساسی است. اکثر مقاله ها، پایان نامه ها و بسیاری از آزمایشات مهم در علوم طبیعی و مهندسی و علوم پزشکی نیاز به تحلیل‌های آماری دارند. فرایند سفارش انجام تحلیل آماری توسط محققین موسسه پویا نگار ادیب کاسپین انجام می پذیرد. توجه داشته باشید که برای انجام تحلیل آماری شما می‌توانید صرفاً بخش‌های فرضیات، جامعه و نمونه، و روش تجزیه و تحلیل را ارسال نمایید. هزینه انجام تحلیل آماری به همراه مدت زمان انجام و نحوه ارایه آموزش برحسب مستندات ذکر شده شما برآورد و اعلام می‌گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *